Jde o cvičení pro děti cca od 3 – 7 let, které jsou schopny cvičit samostatně BEZ ASISTENCE RODIČŮ!

Při cvičení se děti učí protahovat, základní tělovýchovné cviky, koordinaci celého tělo, hrají se hry na honěnou, s lanem, gymbalony apod.

Učíme děti respektu a fair play chování k ostatním. Na hodinu můžete přijít kdykoliv, žádný nábor neprobíhá!

Lektor Rudolf Kříž

Rezervovat se můžete online či na recepci GLADORK GYM!