Systematické střídání posilovací a kardio fáze (HIIT, AMRAP, WOD, EMOM, KRUHAC, TABATA…). Každý týden bude jiný trénink zaměřený více na jednu partii – jednoduché základní cviky s vlastní vahou, činkami a různými pomůckami.